Regulamin Świadczenia Usługi Newsletter

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 

  1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych na potrzeby wysyłki newslettera jest KOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o., ul. Stara droga 48, Harbutowice, 43-430 Skoczów, NIP: 548-23-49-257, kontakt: koh@koh-i-noor.pl.
  2. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.
  3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach, akualnościach KOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o. poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  4. Dla korzystania z usługi wymagany jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  5. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik, do formularza udostępnianego przez KOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o. na stronie internetowej, oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
  6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "kliknij, aby zrezygnować z otrzymywania newslettera" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  7. KOH-I-NOOR HARDTMUTH Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.